top of page

Hästhallen, hällristningar

Hästhallen, hällristningar

Välkommen till Blekinges hällristningstätaste område!
Bronsåldern (1700–500 f. Kr) är den
period från förhistorisk tid som efterlämnat flest signaler om kult och religon
i form av gravar, offer och inknackade
bilder på berghällar. Och den sistnämnda
- hällristningen - är nog den mest fantasieggande lämningen från vår förhistoria!
På Torhamnshalvön finns inte mindre än
åtta av Blekinges totalt 15 kända figurristningshällar, med sammanlagt många
hundra figurer! På Hästhallen, länets
största figurristningslokal, finns 240
figurer!
Den vanligaste figurristningen är skeppet,
men det går också att hitta människor,
hästar, hjortar och räv. Liksom avbilder av
fotsulor, solhjul och abstrakta figurer.
Om skeppet är den vanligaste figurristningen så är skålgropen den vanligaste
hällristningen. Det är en liten oansenlig
rund skålformad ristning som finns i
hundratal på Torhamnshalvön. De går att
hitta både på figurristningshällar och som
egen ristning på lösa stenblock och hällar
ute i landskapet.
I över hundra år har arkeologerna försökt
att lösa hällristningarnas betydelse och
innehåll, teorierna har varit många men
fortfarande vet man inte med säkerhet
vad de betytt eller varför de höggs in i
berget. Men säkert är att hällristningarnas
symboliska bilder speglar hur bronsåldersmänniskan såg på sin omvärld.
Vill du veta mer om Kustvägen Sydosts
äldsta kulturlämningar? Från sommaren
2022 kommer det i Sandhamns hamn att
finnas ett litet ”minimuseum” över halvöns
förhistoriska perioder, med tyngdpunkt på
bronsåldern och hällristningarna!

bottom of page