top of page
DSC_0127_edited.jpg

Destinationsutvecklingsprojekt

Projektöversikt

2015-2016 genomförde Karlskrona kommun och företagarföreningen Kustvägen Sydost en förstudie kallad Destinationsutveckling kustvägen sydost/östra skärgården. Ett av målen för denna förstudie var att den skulle ge ett bra underlag för ett genomförandeprojekt. Karlskrona kommun påbörjade projektet våren 2015 som januari 2016 övertogs av företagarföreningen Kustvägen Sydost.
Det har under flera år utvecklats ett mycket bra samarbete besöksföretag emellan på den sydöstra delen av Blekinge där event som Sparrissafari, Lilla vårmarknaden, Torhamns marknad m.fl. har varit bra exempel på framgångsrika samarbeten. Kustvägen har mycket goda förutsättningar för utveckling av kustvägen som besöksmål, men det krävs nu att samarbetet lyfts till ett plan där inte bara det ideella samarbetet räcker för att bli ett seriöst besöksmål. Vi behöver ta ett krafttag kring utveckling av turistleder för cykling och vandring, vi behöver se till att våra sevärdheter blir uppmärkta och mer lättillgängliga för besökare. Vi behöver skapa samarbetsformer för mathantverkare, hantverkare, boenden, och matställen. Vi behöver skapa möjligheter för nya (unga) människor med önskan att starta upp ny besöksverksamhet. Detta projekt kommer att ha som huvudsyfte, med utgångspunkt från förstudien, att skapa förutsättningar till varaktigt företagande och vidare utveckling av Kustvägen Sydost som besöksmål.

Hösten 2018 blev vårt projekt antaget och vi är nu mitt uppe i arbetet.

Vart du än vänder dig i landskapet finns det synliga och osynliga lämningar från tidigare generationer. Några kommer från alldeles nyss och andra kommer från långt före mannaminne. Men en sak har de gemensamt - de är alla en del av vår historia! 

 

Bronsåldersland är namnet på det lilla infocenter som byggts för att lyfta fram de bronsåldersskatter som gömmer sig på Torhamnshalvön - hällristningar!

Mitt på halvön ligger länets största bildristning, Hästhallen. En plats som omnämns redan på mitten av 1700-talet och som nog egentligen aldrig fallit i glömska. 

Trots Hästhallens storhet har övriga hällristningar på Torhamnshalvön aldrig lyfts fram i ljuset. Men varje hällristning är unik och de är alla viktiga lämningar från dem som levde här för 3000 år sedan. 

Vill du veta mer så besök gärna huset Bronsåldersland!

Huset är mobilt men står oftast i Sandhamns hamn.

Där kan du både se och läsa om alla de hällristningsfigurer som hitintills är kända på Torhamnshalvön. Men du får också en kort presentation av hela vår forntid, från issmältning fram till historisk tid. 

Tänk på att hällristningar är berättelser vi aldrig kommer att kunna höra. Tolkningarna kring dem är fria och det finns inget rätt eller fel i dina tankar om vad och varför! 

Det vi däremot vet är att hällristningarna är tankar från människor som blev till bilder för flera tusen år sedan !

Välk0mmen till Bronsåldersland

Det historiska Kristianopel

Barnaktiviteter

Upptäck Kustvägen Sydost och dess fantastiska besöksmål genom en spännande Skatt-Safari! Köp din skattkarta och hitta en ledtråd på speciella skyltar vid varje besöksmål. När du samlat alla ledtrådarna lämnar du in din karta i en brevlåda hos Kafé Måsen, Orranäs Gårdsmejeri eller Återfunnen. Tävla om presentkort som sedan kan användas hos de deltagande företagen. Skatt-Safarin pågår t.o.m 30 september 2022 och nya vinnare dras under hela perioden. Skatt-Safarin passar för alla åldrar. Du kan göra safarin i ett svep eller dela upp den på flera dagar, och passar lika bra att göra själv som i grupp. I år är kartan kombinerad med att Samla djuren längs kustvägen för alla barn!

Om barnen inte kan få nog med att samladjuren kan man även köpa till kort med Samla växterna, Mysteriet längs kustvägen och för dem som har myror i brallan: Aktivitetsutmaningen. Och om du bara vill Samla djuren längs kustvägen finns även såklart detta kort att köpa separat.

Mellan Sandhamns hamn och Torhamns udde finns en naturstig som följer kustlinjen genom naturbetesmark, snår, sankmark och sandstrand. Området är Natura 2000 så stigen får inte röjas maskinellt. Den följer naturliga djurstigar, så ta ordentliga skor!

Naturstig

I Torhamns hamn finns det en snorkelled som är anpassad både för barn och vuxna.

Snorkelled
bottom of page