top of page

Fågelskådning i Torhamn

Fågelskådning i Torhamn

TORHAMNS UDDE
Du når Torhamns fågelstationen lättast
genom att köra förbi Torhamns kyrka mot
hamnen och ta vänster mot Torhamns
udde (gul skylt). Udden är Sveriges
sydostligaste punkt och den yttersta
spetsen på Torhamnshalvön. Kor och får
ser till att hålla det gamla kulturlandskapet öppet genom att beta uddens strandängar. Innanför tar ljunghedar med enbuskar vid och på den östra sidan, där fågelstationen ligger, finns en lövdunge med övervägande björk. I vikarna rastar en mängd änder och på västsidan, där det finns en sandrevel, rastar vadare.
FÅGLAR PÅ TORHAMNS UDDE
Torhamns udde är en klassisk fågellokal,
som med sina 316 påträffade arter (år
2014) är en av de platser i Blekinge där
det setts flest arter. Utlängan ligger före
på 326 arter. Här häckar ett 40-tal arter
och bland dessa märks strandskata, större
strandpipare, tofsvipa, gravand och törnskata. Vårsträcket med ejder i mars-april, vitkindade gäss i april och prutgäss i halva maj till början av juni är mäktiga upplevelser. Tyvärr passerar flockarna ofta
långt ut på grund av de många öarna i
östra skärgården som leder sträcken en
bra bit söder om Torhamns udde.

bottom of page