top of page

Det historiska Kristianopel

Det historiska Kristianopel

Kristianopel är en gammal dansk stad
som anläggs i början av 1600-talet
och blir länsresidensstad för Blekinge.
Den danske kungen Kristian IV ville
med stadens kraftiga befästningar
skapa ett skydd mot Sverige i norr.
Platsen är idag en pittoresk idyll som
årligen har över 300.000 besökare.
Mitt i byn står kyrkan från 1624 och
om du går in i den så finns ljudinspelade guidningar på flera språk
att lyssna till. Trähusen med sina
vackra trädgårdar ligger utmed
gatunätet från 1600-talet.
På flera ställen i byn finns utplacera
-
de informationstavlor som berättar
om Kristianopels dramatiska historia.
Befästningsmurarna som omsluter
Kristianopel är över två och en halv
kilometer långa.

bottom of page