top of page
Hällristningar

Hällristningar

Hällristningar
Description

Välkommen till Blekinges hällristningstätaste område! 

Bronsåldern (1700–500 f. Kr) är den period från förhistorisk tid som efterlämnat flest signaler om kult och religon i form av gravar, offer och inknackade bilder på berghällar. Och den sistnämnda - hällristningen - är nog den mest fantasieggande lämningen från vår förhistoria! På Torhamnshalvön finns inte mindre än åtta av Blekinges totalt 15 kända figurristningshällar, med sammanlagt många hundra figurer! På Hästhallen, länets största figurristningslokal, finns 240 figurer! Den vanligaste figurristningen är skeppet, men det går också att hitta människor, hästar, hjortar och räv. Liksom avbilder av fotsulor, solhjul och abstrakta figurer. Om skeppet är den vanligaste figurristningen så är skålgropen den vanligaste hällristningen. Det är en liten oansenlig rund skålformad ristning som finns i hundratal på Torhamnshalvön. De går att hitta både på figurristningshällar och som egen ristning på lösa stenblock och hällar ute i landskapet. I över hundra år har arkeologerna försökt att lösa hällristningarnas betydelse och innehåll, teorierna har varit många men fortfarande vet man inte med säkerhet vad de betytt eller varför de höggs in i berget. Men säkert är att hällristningarnas symboliska bilder speglar hur bronsåldersmänniskan såg på sin omvärld. Vill du veta mer om Kustvägen Sydosts äldsta kulturlämningar? Från sommaren 2022 kommer det i Sandhamns hamn att finnas ett litet ”minimuseum” över halvöns förhistoriska perioder, med tyngdpunkt på bronsåldern och hällristningarna! 

För mer information håll utkik på vår hemsida kustvagensydost.se. 

Country Field

Information

Contact

Opening hours

Services with us

{Category}

Our Accommodations
no image placeholder.jpeg

Add a Title

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

Awards Received
Award
Awards Received
bottom of page