top of page
Fågelskådning

Fågelskådning

Fågelskådning
Description

Det finns flera platser utmed kustvägen

där du kan skåda vårt rika fågelliv. Den

mest kända är kanske fågelstationen på

Torhamns udde, men det finns andra bra

platser för fågelskådning.

TORHAMNS UDDE

Du når Torhamns fågelstationen lättast

genom att köra förbi Torhamns kyrka mot

hamnen och ta vänster mot Torhamns

udde (gul skylt). Udden är Sveriges

sydostligaste punkt och den yttersta

spetsen på Torhamnshalvön. Kor och får

ser till att hålla det gamla kulturlandskapet

öppet genom att beta uddens strandängar.

Innanför tar ljunghedar med enbuskar

vid och på den östra sidan, där

fågelstationen ligger, finns en lövdunge

med övervägande björk. I vikarna rastar

en mängd änder och på västsidan, där det

finns en sandrevel, rastar vadare.

FÅGLAR PÅ TORHAMNS UDDE

Torhamns udde är en klassisk fågellokal,

som med sina 316 påträffade arter (år

2014) är en av de platser i Blekinge där

det setts flest arter. Utlängan ligger före

på 326 arter. Här häckar ett 40-tal arter

och bland dessa märks strandskata, större

strandpipare, tofsvipa, gravand och törnskata.

Vårsträcket med ejder i mars-april,

vitkindade gäss i april och prutgäss i halva

maj till början av juni är mäktiga upplevelser.

Tyvärr passerar flockarna ofta

långt ut på grund av de många öarna i

östra skärgården som leder sträcken en

bra bit söder om Torhamns udde.

UTKLIPPAN

Utklippan eller Utklipporna består av två

större öar, Södraskär och Norraskär, samt

några mindre skär av vilka Mellanskär och

Degerhuvudet är de största. Utklippan

FÅGELSKÅDNING LÄNGS KUSTVÄGEN

ligger 16 km sydväst om Torhamns udde

och hit går idag inga reguljära båtturer.

Utklippan består av klipphällar med

mycket sparsam vegetation. I den gamla

fyrträdgården växer dock knäckepilar och

det förekommer också några smärre

buskage av hagtorn, slån och nyponbuskar.

Alla träd och buskar är hårt tuktade av

vinden. I strandfloran ingår de i Östersjön

sällsynta havsstrandväxterna strandkål

och vejde. Trift och styvmorsviol är de

vanligaste förekommande örterna. På

norra delen av Södraskär finns en serie

med jättegrytor, som svarvats i berget av

vågorna. I Utklippornas hällkar finns den

grönfläckiga paddan som numera bara

finns här och på några få platser i Skåne.

Även den sällsynta stinkpaddan återfinns

härute. På Utklippan har 298 arter

påträffats, vilket är en mycket hög summa

med tanke på att ett flertal vanliga fastlandsarter

aldrig når Utklippan. Havsmiljön

kring öarna är av stort marinbiologiskt

värde och här finns en mycket stor

sälkoloni på drygt 800 djur. På Norraskär

är en gästhamn belägen.

UTLÄNGAN

Utlängan ligger längst ut i Blekinges östra

skärgård. Ön nås bara genom båt och det

går reguljära turer dagligen till Stenshamn.

Via en vägbank når du Utlängan

som är cirka 3 km lång och 1,5 km bred.

Det tidigare helt öppna beteslandskapet

med enbuskar har varit igenväxt med

extremt täta buskhav och täta talldungar.

På nordvästra delen av ön finns infoskyltar

och ett utsiktstorn över bland annat en

restaurerad våtmark med ett unikt växtoch

djurliv. Längs strövstigen finns gamla

ekar som kan vara ättlingar till 1600-talets

ekar. På Utlängan kan du främst skåda

sträckfåglar, men här finns också vadare.

OLSÄNG

Olsäng är kanske mest känt för sina sälkolonier,

men här kan du också skåda ett

flertal fågelarter.

Country Field

Information

Contact

Opening hours

Services with us

{Category}

Our Accommodations
no image placeholder.jpeg

Add a Title

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

Awards Received
Award
Awards Received
bottom of page