top of page
DET HISTORISKA KRISTIANOPEL

DET HISTORISKA KRISTIANOPEL

DET HISTORISKA KRISTIANOPEL
Description

Kristianopel är en gammal dansk stad som anläggs i början av 1600-talet och blir länsresidensstad för Blekinge. Den danske kungen Kristian IV ville med stadens kraftiga befästningar skapa ett skydd mot Sverige i norr.


Platsen är idag en pittoresk idyll som årligen har över 300.000 besökare. Mitt i byn står kyrkan från 1624 och om du går in i den så finns ljudinspelade guidningar på flera språk att lyssna till. Trähusen med sina vackra trädgårdar ligger utmed gatunätet från 1600-talet.


På flera ställen i byn finns utplacerade informationstavlor som berättar om Kristianopels dramatiska historia. Befästningsmurarna som omsluter Kristianopel är över två och en halv kilometer långa.

Country Field

Information

Contact

Opening hours

Services with us

{Category}

Our Accommodations
no image placeholder.jpeg

Add a Title

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

Awards Received
Award
Awards Received
bottom of page